Достапност

  Јануари Фебруари Март Април Мај Јуни Јули Август Септември Октомври Ноември Декенври
Портокал                        
Мандарина                        
Лимон                        
Киви                        
Круша             достапно достапно        
Праска            достапно  достапно  достапно  достапно      
Грозје             достапно достапно достапно достапно достапно достапно
Модра слива               достапно достапно достапно    
Јаболка                   достапно достапно достапно
Јапонска Јаболка                   достапно достапно достапно